0%
100%

RAZVOJNI NAČRT OBČINE TRŽIČ 2030

 

Kakšen Tržič 2030 si želimo?


Želite soustvarjati vizijo prihodnosti občine Tržič? 

Prijazno vas vabim k sodelovanju pri zasnovi razvojnega načrta naše občine za naslednjih deset let. 

Občina Tržič po zatonu industrije v zadnjih tridesetih letih postopoma gradi novo podobo. Ta temelji na kakovosti bivanjskega okolja, urejenosti infrastrukture, dostopnosti javnih storitev, aktiviranju opuščenih območij BPT in lokalnem podjetništvu v vseh segmentih, še zlasti v turizmu. Nove okoliščine, ki jih prinašajo okrevanje po epidemiji, digitalizacija, podnebne spremembe, vse večji pritiski dnevnega obiska v naravnem okolju, staranje in priseljevanje prebivalstva ter nenazadnje pogoji nove evropske finančne perspektive, terjajo razmislek o smereh razvoja v naslednjih letih. 

V ta namen smo z zunanjimi izvajalci pristopili k pripravi krovnega programskega dokumenta občine, s katerim bomo določili prioritete in ključne javne projekte na najpomembnejših področjih delovanja občine do leta 2030. Pri tem se bomo oprli na izsledke vizij, postavljenih v projektu trAILs, zelo pomembno izhodišče za zasnovo usmeritev pa predstavljajo mnenja in pogledi občanov. 

Prav zato vabim vse generacije Tržičank in Tržičanov k izpolnitvi spletne ankete, ki bo odprta do vključno nedelje, 11. aprila 2021

Anketa je anonimna, a zaradi pomena razvojnih vprašanj kar obsežna, zato vam bo njeno izpolnjevanje vzelo okoli 30 minut.

Že vnaprej iskrena hvala za sodelovanje. 

Borut Sajovic, župan

OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>