0%
100%

Trajnostni razvoj pokopališč

ANKETA
o inovacijah v pogrebnih in pokopaliških dejavnostih za okoljsko trajnost

Spoštovani anketiranci,

Hvala, ker ste si vzeli čas za sodelovanje v naši anketi. Naša raziskava se osredotoča na inovacije v pogrebnih in pokopaliških dejavnostih, kako spodbuditi trajnostni prehod na tem področju, hkrati pa prispevati k ohranjanju ter varovanju lokalnih posebnosti in kulturne dediščine.

Vaše odgovore bomo obravnavali z največjo pozornostjo in jih uporabili izključno v namen raziskave. Vaš prispevek je ključen pri oblikovanju bolj trajnostnih in spoštljivih praks pogrebnih in pokopaliških dejavnosti.

Pogrebne dejavnosti se nanašajo na prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ali pokojnice (kremacija, oblačenje, itd.) ter pripravo in izvedbo pogreba (ureditev dokumentacije, organizacija pogrebne slovesnosti in pomoč pri izbiri pokopališča ali upepeljevalnice). Pokopališke dejavnosti pa se nanašajo na upravljanje pokopališča, priprava grobnih mest (izkop grobov, pokop pokojnika), vzdrževanje grobov in upravljanje žarnih niš.

Ta anketa vključuje vprašanja, ki omogočajo anketirancem, da izrazijo svoje mnenje, izkušnje in predloge glede inovacij v pogrebnih dejavnostih v kontekstu okoljske trajnosti in podnebnih sprememb. Rezultate ankete bomo predstavili tudi na medgeneracijski prireditvi in okrogli mizi z naslovom Trajnostni razvoj pogrebnih in pokopaliških dejavnosti z vidika različnih generacij, s poudarkom na mladih v novi dvorani na Pobrežju v torek, 28.5.2024 od 17.30 do 19.00.

Anketa je anonimna. Individualni odgovori ne bodo prikazani ločeno. Upoštevan bo povzetek rezultatov vsake ankete. Potrebovali boste cca. 6 minut, da izpopolnite anketo; zahvaljujemo se za vaš prispevek k trajnostnem razvoju še na ta način.