Primeri socio-demografskih vprašanj - Stran 1

Prosimo, označite vaš spol.

Kateri starostni skupini pripadate?

Kakšna je vaša najvišja dokončana izobrazba?

Kakšen je vaš trenutni zaposlitveni status?

Kakšen je vaš zakonski status?

Koliko članov šteje vaše gospodinjstvo?

Kot vaše gospodinjstvo smatramo vse, ki doma jedo in spijo, vključno z vami.

V kakšnem tipu naselja živite?

V kateri regiji prebivate?