Anketa o začasnem ukrepu Nova Rudarska cesta

Anketa je zaključena.