Primeri 5-stopenjskih lestvic odgovorov - Stran 1

Zadovoljstvo

Zelo nezadovoljen Nezadovoljen Niti zadovoljen, niti nezadovoljen Zadovoljen Zelo zadovoljen
Seznam trditev za ocenjevanje

Strinjanje

Sploh se ne strinjam Ne strinjam se Niti se strinjam, niti se ne strinjam Strinjam se Popolnoma se strinjam
Seznam trditev za ocenjevanje

Pomembnost

Zelo nepomembno Nepomembno Niti pomembno, niti nepomembno Pomembno Zelo pomembno
Seznam trditev za ocenjevanje

Primernost

Zelo neprimerno Neprimerno Niti primerno, niti neprimerno Primerno Zelo primerno
Seznam trditev za ocenjevanje

Učinkovitost

Zelo neučinkovito Neučinkovito Niti učinkovito, niti neučinkovito Učinkovito Zelo učinkovito
Seznam trditev za ocenjevanje

Prijaznost

Zelo neprijazno Neprijazno Niti prijazno, niti neprijazno Prijazno Zelo prijazno
Seznam trditev za ocenjevanje

Uporabnost

Popolnoma neuporaben Neuporaben Niti uporaben, niti neuporaben Uporaben Zelo uporaben
Seznam trditev za ocenjevanje

Hitrost

Zelo počasi Počasi Niti hitro, niti počasi Hitro Zelo hitro
Seznam trditev za ocenjevanje

Verjetnost

Zelo malo verjetno Malo verjetno Niti verjetno, niti malo verjetno Verjetno Zelo verjetno
Seznam trditev za ocenjevanje