Strategija trajnostnega razvoja občine Gorje 2030 - vprašalnik za občane

Anketa je zaključena.