Zadovoljstvo pacientk na ginekološkem oddelku BGP Kranj

Anketa je zaključena.