0%
100%

Anketa o pomembnih temah trajnostnega razvoja Elektro Celje

Spoštovani!

Pred vami je kratka anonimna anketa, s katero deležnike vabimo, da prispevate svoj pogled na bistvene teme trajnostnega razvoja družbe Elektro Celje, podjetja za distribucijo električne energije, d.d.. Letno poročanje nadgrajujemo s poročanjem o trajnostnem razvoju in družbeni odgovornosti v skladu z novimi GRI standardi. Z vašimi odgovori v anketi bomo v podjetju bolj celovito in vključujoče identificirati pomembne vplive, ki nas bodo usmerjali pri merjenju trajnostnega napredka. Vabljeni, da natančno preučite spodnji seznam pomembnih tem, ki je razdeljen v 3 trajnostne vidike (ESG); okoljski, socialni in ekonomski oz. upravljalski. 

Kako izpolnjujete anketo? 
Vsako temo ocenite na lestvici od 1 do 10, pri čemer je "1" najmanj pomembno in "10" zelo pomembno. Vsako pomembno temoin trditev skrbno in premišljeno ocenite glede na to, kako pomembne so za vas, kako vplivajo na odnos, odločitve, sodelovanje ali poslovanje z družbo Elektro Celje. Če boste mnenja, da so vse teme pomembne, razmislite še o obsegu vpliva, ki je lahko različen. Teme, ki jih boste ocenili z 9 ali 10, dodajte še kratko pojasnilo, zakaj so po vašem mnenju pomembne in relevantne.  
 
Cenimo vaše mnenje in pripravljenost za sodelovanje!   

Elektro Celje d.d.

OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>