Strategija lokalnega razvoja 2027

Škofjeloško podeželje je zakladnica številnih razvojnih potencialov. Odlikujejo ga bogata naravna in kulturna dediščina ter močna tradicija in identiteta. Za Lokalno akcijsko skupino loškega pogorja sta dve zelo uspešni programski obdobji, ki sta na škofjeloško podeželje prinesli več kot 50 različnih projektov. Realizirani so bili številni razvojni potenciali, ki območju dajejo novo dodano vrednost. Partnerstva so prinesla nove ideje in inovativne pristope reševanja razvojnih izzivov, rezultati  katerih so vidni na več področjih. S črpanjem sredstev LEADER/CLLD  imamo tako že zelo bogate izkušnje, zato z optimizmom zremo v programsko obdobje 2021 – 2027.   V okviru LAS loškega pogorja, ki povezuje vse štiri občine Škofjeloškega, želimo prepoznati ključne potrebe in priložnosti območja, postaviti skupne cilje ter pripraviti temeljni razvojni dokument - Strategijo lokalnega razvoja do leta 2027. Ker želimo dobiti čim širši nabor potreb lokalnega okolja, vas vabimo k reševanju anonimne ankete.   Veselimo se pobud lokalnega okolja in priložnosti, da preko projektov LAS tudi v tem programskem obdobju še bolj povežemo lokalno skupnost, realiziramo ideje in potrebe okolja ter razvijamo področja in vsebine, ki nam bodo v ponos.

OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>