Zbor ZAPS »Zakaj ni več arhitektov redno zaposlenih?«, četrtek 19.10.2023

Anketa je zaključena.