Zadovoljstvo uporabnikov storitev Komunale Škofja Loka

Anketa je zaključena.