0%
100%

Vprašalnik o rabi jezikovnih zvrsti na fakulteti (študentje)

Spoštovana študentka, spoštovani študent,

lepo Vas prosiva, če lahko odgovorite na naslednja vprašanja o svoji rabi jezikovnih zvrsti slovenščine pri študiju na pedagoški fakulteti. Raziskavo opravljava za prispevek na 43. mednarodnem simpoziju Obdobja. Vsi odgovori bodo anonimizirani in rezultati uporabljeni le v raziskovalne namene. Vaši odgovori bodo pomembno pripomogli k prikazu dejanske rabe knjižnega jezika, zato si želiva vašega sodelovanja.
Hvala.

Lep pozdrav

izr. prof. dr. Sonja Starc in dr. Martina Rodela, asist., z UP PEF