0%
100%

Anketni vprašalnik - učenci (3. in 2. razred)

Dragi osnovnošolec, draga osnovnošolka!

Pred teboj je nekaj vprašanj o tvojem življenju v šoli. Pri vsakem vprašanju oz. trditvi izberi odgovor, ki najbolje opisuje tvoje izkušnje v tem šolskem letu. Odgovarjaj tako, kot res misliš, in ne tako, kot misliš, da bi bilo pravilno. Ni pravilnih in ni napačnih odgovorov. Anketa je anonimna (podpisati se ni treba), zato te prosim, da vprašanja prebereš počasi in nanje odgovoriš iskreno. Na šoli je 530 učencev, ki bodo izpolnili anketo, zato nihče ne bo vedel, kakšne odgovore si izbral/-a prav ti.

V nekaterih vprašanjih je uporabljen izraz TRPINČENJE. To je vrstniško nasilje in pomeni, da se posamezen učenec ali skupina učencev grdo vede do drugega učenca/učenke ali skupine učencev/učenk.  

Trpinčenje je tisto nasilje, ki se dogaja dlje časa. Lahko se pojavi v različnih oblikah – sem sodi telesno nasilje, pa tudi duševno in verbalno (besedno) nasilje. Trpinčenje običajno vključuje telesno nasilje do vrstnikov/vrstnic ali njihove lastnine (stvari, ki jim pripadajo), pa tudi socialno agresivnost (npr. obrekovanje) in besedne žalitve. Lahko se večkrat ponovi v daljšem časovnem obdobju,

Ti je že bolj znano, kajne? Najbrž zato, ker je trpinčenje zelo pogost pojav. Pomembno je, da se zavedaš, da se trpinčenje pojavlja v številnih oblikah, ki jih je toliko, da vseh nikakor ne moremo našteti. Veliko ljudi trpinčenja sploh ne opazi, saj menijo, da je to običajno (pred)pubertetniško obnašanje. Med trpinčenje sodi tudi izkoriščanje ali osamitev določenega učenca. Zavedati pa se moraš, da igrivo draženje v prijateljskem tonu ali prepir med dvema enakovrednima učencema ni vrstniško nasilje.