Anketa za občane Vipave

Občina Vipava je pristopila k pripravi Celostne prometne strategije. Vabljeni k izpolnjevanju vprašalnika, s pomočjo katerega bo Občina Vipava analizirala potovalne vzorce in probleme, ki bodo osnova za izboljšanje prometnega razvoja in trajnostne mobilnosti na območju občine Vipava.


S pomočjo vaših mnenj bomo poiskali rešitve za izboljšanje pogojev potovanja za pešce, kolesarje in uporabnike javnega potniškega prometa.


Prosimo vas, da si vzamete čas in izpolnite anketo v nadaljevanju.