Primer ankete z vprašanjem tipa 'povleci - spusti' (drag and drop) - Stran 1

Tip vprašanja: kategorije - en odgovor
Postavitev: povleci-spusti


Kako ste prvič prišli v stik s spletno stranjo? Izberite ustrezen odgovor in ga prenesite v desni stolpec.

Razpoložljive kategorije:
 • brskalnik
  druga spletna stran
  tiskani mediji
  priporočilo prijatelja ali sodelavca
  oglas
  ne vem, se ne spomnim
Odgovori:

Tip vprašanja: kategorije - več odgovorov
Postavitev: povleci-spusti


Katere od spodaj naštetih jezikov govorite? Izberite ustrezne odgovore in jih prenesite v desni stolpec.

Možnih je več odgovorov

Razpoložljive kategorije:
 • angleški jezik
  nemški jezik
  italijanski jezik
  španski jezik
  francoski jezik
  hrvaški jezik
Odgovori:

Tip vprašanja: tabela - en odgovor
Postavitev: povleci-spusti


Kako pogosto uporabljate spodaj naštete spletne strani oz. spletne skupnosti? Odgovore iz levega stolpca prenesite v ustrezno kategorijo na desni. 

Razpoložljive kategorije:
 • Facebook
  Twitter
  Instagram
  Snapchat
  Ask.fm
  Tumblr
  Google+
  Pinterest
  Youtube
Odgovori:
 • Pogosto
 • Občasno
 • Nikoli

Tip vprašanja: tabela - več odgovorov
Postavitev: povleci-spusti


Za katere izmed spodaj naštetih spletnih strani oz. spletnih skupnosti ste ustvarili uporabniški račun in katere redno uporabljate? Odgovore iz levega stolpca prenesite v ustrezno kategorijo na desni. 

Možnih je več odgovorov

Razpoložljive kategorije:
 • Facebook
  Twitter
  Instagram
  Snapchat
  Ask.fm
  Tumblr
  Google+
  Pinterest
  Youtube
Odgovori:
 • Imam ustvarjen uporabniški račun
 • Redno uporabljam

Trenutno ste v predogledu ankete!
Odgovori se ne bodo shranili v bazo!

Jezik:

Naprava:

Skoči na:

Omogoči komentarje in shranjevanje testnih podatkov

Predogled - podatki se ne shranjujejo.