0%
100%

Kolesarska klima 2024

Pred vami je kratka anketa o kolesarjenju v slovenskih mestih. Izvajalca ankete sta Ljubljanska kolesarska mreža in Mariborska kolesarska mreža v okviru projekta Mesta z vizijo. Rezultati ankete bodo uporabljeni za pripravo akcijskih načrtov za izboljšanje razmer za kolesarjenje ter za zagovorniške aktivnosti na področju kolesarjenja. Vaše mnenje je zelo pomembno in lahko prispeva k izboljšani izkušnji kolesarjenja. Anketa je anonimna, vsi podatki bodo uporabljeni izključno za namene raziskave. Za več informacij se lahko obrnete na lkm@kolesarji.org.

Opomba: pri vprašanjih št. 6 do 10, ocenite s številko od 1 do 6, s katero trditvijo se bolj strinjate in v kakšni meri. Nižja ocena pomeni, da se bolj strinjate s trditvijo na levi (bolj negativno), višja ocena pomeni, da se bolj strinjate s trditvijo na desni strani (bolj pozitivno). Srednjih ocen namenoma ni.

                                                  
                                                                 

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.