Anketa o šolski prehrani za starše

Spoštovani starši,
vabimo vas k izpolnjevanju ankete o šolski prehrani za starše. Pri izpolnjevanju se osredotočite na trenutno šolsko leto. Reševanje ankete je lahko tudi dobra iztočnica za pogovor o otrokovih prehranjevalnih navadah in priložnost za iskanja izboljšav, če so te potrebne.