PROŠNJA ZA INFORMACIJE V OKVIRU PROJEKTA P5 INNOBROKER

To prošnjo za informacije je OZS objavila kot del posvetovanja na odprtem trgu, ki se izvaja v okviru projekta P5 Innobroker. Namen teh aktivnosti je pridobiti vpogled v naslednja vprašanja:
•    Kakšne so trenutne razpoložljive rešitve na trgu (razpoložljivost inovacij, tehnologija);
•    Kakšni so trenutni razvojni dosežki in stopnje razvitosti podjetij;
•    Ali je mogoče s temi aktivnostmi odpraviti ovire, s katerimi se soočajo naročniki;
•    Ali so podjetja na trgu pripravljena na partnerstvo v primeru, če sama ne morejo ponuditi celotnega obsega rešitev, ki je potreben za ovrednotenje problematike upravljanja in vodenja višjih šol: spremljanja učencev in njihovega napredka pri praktičnem usposabljanju v podjetjih.

Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije (Skupnost VSŠ) ob tehnični pomoči OZS in projekta P5 Innobroker zanimajo izkušnje podjetij z različnimi orodji, ki sestavljajo inovativno in trajnostno rešitev za spremljanje učencev in njihovega napredka pri praktičnem usposabljanju v podjetjih, saj bi se tako lahko lažje povezali ob morebitnem sodelovanju v javnem razpisu, ki bo objavljen v prihodnje.
Skupnost VSŠ je institucija, ki ponuja študentom prilagojene študijske programe, ki vključujejo pomemben delež praktičnega izobraževanja, saj je kakovost takšnega izobraževanja ter redna pregledna komunikacija med študentom, podjetjem in višjo strokovno šolo v času praktičnega usposabljanja ključnega pomena za uspešno izvedbo le-tega. S tem bi se zmanjšala količina administrativnega dela za podjetja, omogočen bi bil hitrejši pretok informacij in večja ter boljša vključenost podjetij v sistem izobraževanja.
Zato vas vljudno prosimo, da odgovorite na vprašanja na naslednjih straneh. Če ne morete odgovoriti na vsa vprašanja, npr. ker niso v domeni vašega podjetja, vas prosimo, da na njih ne odgovarjate.
Na vprašanja v spodnjih razdelkih poskušajte odgovoriti čim bolj jasno in se izogibajte uporabi nepotrebnega žargona, ki bi bralcem brez tehničnega znanja lahko povzročil težave. Pri številnih vprašanjih morate navesti oceno (1-5). Poleg te ocene lahko dodate vprašanja, komentarje ali drugo besedilo, ki lahko pojasni vašo izbiro.
Z odgovori na ta vprašalnik izražate zanimanje za projekt P5 Innobroker, mi pa vas bomo obveščali o nadaljnjih korakih v razpisnem postopku.
Vse posredovane tehnične, finančne in strateške informacije bodo obravnavane strogo zaupno –razen če so javno znane ali predhodno razširjene – in samo v imenu in za namene priprave prihodnje razpisne dokumentacije, ki jo bo pripravila Skupnost VSŠ in v okviru P5 Innobroker. V tem primeru bodo objavljeni le zbirni podatki.

OZS in Skupnost VSŠ bosta vaše osebne podatke zbirala, obdelovala, hranila in uporabljala samo za izvajanje projekta P5 Innobroker in za svoje raziskovalne namene. Osebni podatki bodo obravnavani kot strogo zaupni. Z izpolnitvijo tega vprašalnika potrjujete, da ste bili seznanjeni z obdelavo vaših osebnih podatkov in se z njo strinjate. Svoje pravice (dostop, popravek, izbris, omejitev, ugovor, prenosljivost, preklic soglasja) lahko uveljavljate na jana.franetic@ozs.si ali ana.dragicevic@ozs.si.