0%
100%

Upravljanje s travniki - projekt Natura 2000 Goričko

 

UČINKOVITO UPRAVLJANJE Z EKSTENZIVNIMI TRAVNIKI NA OBMOČJU NATURA 2000 GORIČKO

Spoštovani,
 
Goričko je po slovenski zakonodaji opredeljeno kot zavarovano območje narave - krajinski park, po direktivah EU pa tudi posebno varstveno območje narave v evropskem omrežju Natura 2000. Kmetijstvo in način gospodarjenja na kmetiji lahko bistveno vplivata, ne le na življenje na njej, temveč tudi na okolje, naravo in kulturno krajino ter nekmečko prebivalstvo. Da bi lahko uskladili kakovost življenja, ob hkratnem varovanju narave, je potrebno usklajeno delovanje tako prebivalcev kot tudi institucij javnega sektorja, kot so občinske uprave in  javni zavodi, gospodarskih družb, podjetij, obrtnikov in kmečkih gospodarstev. Da bi bilo to mogoče, moramo poznati mnenja, stališča in vrednote vseh, ki prebivajo na Goričkem ali imajo vpliv nanj, zato vas vljudno prosimo, da odgovorite na vprašalnik.
 
Sodelovanje v raziskavi je prostovoljno. Raziskavo izvajajo raziskovalci s Fakultete za naravoslovje in matematiko, Univerze v Mariboru ali njihovi pooblaščeni izvajalci. Vsi pridobljeni podatki bodo uporabljeni le za namene raziskave in podani na način, da iz njega ne bo mogoče razbrati identitete posameznika. Pridobljeni podatki bodo hranjeni na način, da bo dostop do njih nepooblaščenim osebam preprečen.

 
Avtorji raziskave

              
     

OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>