Odgovor izberete tako, da kliknete na sliko. Radio gumbi so skriti. Izbrana slika je obrobljena z modrim okvirjem. 

Odgovor izberete tako, da kliknete na besedilo odgovora. Radio gumbi so skriti. Izbran odgovor je odebeljen (krepka pisava).

Odgovor izberete tako, da kliknete na sliko. Možnih je več odgovorov. Checkbox gumbi so skriti. Izbrane slike so obrobljene z modrim okvirjem.

Možnih je več odgovorov

Odgovor izberete tako, da kliknete na besedilo odgovora. Možnih je več odgovorov. Checkbox gumbi so skriti. Izbrani odgovori so odebeljeni (krepka pisava). 

Možnih je več odgovorov

Trenutno ste v predogledu ankete!
Odgovori se ne bodo shranili v bazo!

Jezik:

Naprava:

Skoči na:

Omogoči komentarje in shranjevanje testnih podatkov

Predogled - podatki se ne shranjujejo.