Tip vprašanja: razvrščanje


Način razvrščanja: prestavljanje


Vpišite besedilo odgovora 1

Vpišite besedilo odgovora 2

Vpišite besedilo odgovora 3

Tip vprašanja: razvrščanje

 

Način razvrščanja: oštevilčevanje


Vpišite besedilo odgovora 1

Vpišite besedilo odgovora 2

Vpišite besedilo odgovora 3

Tip vprašanja: razvrščanje

 

Način razvrščanja: premikanje


Vpišite besedilo odgovora 1

Vpišite besedilo odgovora 2

Vpišite besedilo odgovora 3

Trenutno ste v predogledu ankete!
Odgovori se ne bodo shranili v bazo!

Jezik:

Naprava:

Skoči na:

Omogoči komentarje in shranjevanje testnih podatkov

Predogled - podatki se ne shranjujejo.