0%
100%

Kako vidiš Evropsko unijo?

Junija bodo volitve v Evropski parlament. Na njih bo z nosilcem liste dr. Petrom Gregorčičem nastopila tudi Slovenska ljudska stranka. 


Evropska politika ima velik vpliv na naša življenja, zato nas zanima tvoje mnenje o izzivih, ki se jih moramo za skupno dobro lotiti najprej. 


S klikom na "Naslednja stran" pričneš z reševanjem kratke ankete o prihodnosti Evrope, kar ti bo vzelo 3 minute.  

Tvoje aktivno državljanstvo nam bo pomagalo, zavzemati se za skupne interese. Hvala!