Anketni vprašalnik javnega posveta na temo vloge mest za razvoj in vloge bodoče Urbane agende EU

Anketa je zaključena.