0%
100%

Sprejemljivost ukrepov za upravljanje s populacijami sive vrane – javnomnenjski vprašalnik

 

Spoštovani, spoštovana!

 

V zadnjih letih smo priča naraščanju števila sive vrane (Corvus cornix) in njenemu naseljevanju v mesta. Z naraščanjem števila vran pa se je aktualno ali potencialno povečalo število konfliktnih dogodkov med ljudmi in njimi. Eden (a ne edini) od možnih ukrepov je upravljanje s populacijo sivih vran (številom vran, ki naseljujejo določen življenjski prostor). Dojemanje pomembnosti in sprejemljivosti ukrepov, povezanih z upravljanjem neke živalske vrste, ima lahko zelo širok razpon in je odvisno od številnih dejavnikov. Edini način, da bi lahko to izvedeli, je, da Vam postavimo nekaj vprašanj. 

 

Sodelovanje v raziskavi je prostovoljno, vsi pridobljeni rezultati pa bodo prikazani na način, da iz njih ne bo mogoče razbrati osebnih mnenj posameznika ali ga identificirati. Podatki bodo šifrirani in se bodo hranili v skladu z najvišjo stopnjo varovanja.    

 

 

Vprašalnik je avtorsko delo in njegova uporaba, v celoti ali posameznih delov, v pisni ali elektronski obliki, je dovoljena le ob navedbi vira: Šorgo, A., Špur, N., Pokorny, B. Sprejemljivost ukrepov za upravljanje s populacijami sive vrane – javnomnenjski vprašalnik. Dokumentacija projekta »Značilnosti, problematika in upravljanje populacij (sive) vrane v urbanem okolju«. Oddelek za biologijo. Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, 2015.