Anketa za prebivalce območja LAS Posavje glede izvajanja SLR LAS Posavje 2014-2020

Anketa je zaključena.