MNENJE O TEKMOVANJU - Stran 1

Preko ankete nam lahko podate vaše mnenje o izbranem tekmovanju. Vaši odgovori nam bodo pomagali pri izboljšanju organizacije tekmovanj.

*

Vpišite osebne podatke, da vam lahko podamo odgovor, v kolikor bi to želeli.

Vaš ime priimek
Vaš e-mail
*

Vpišite v spodnja polja podatke o tekmovanju, za katero želite podati svoje mnenje.

Naziv tekmovanja

Datum tekmovanja
*

Kako zadovoljni ste bili z organizacijo na naslednjih področjih?

Zelo nezadovoljen Nezadovoljen Niti - niti Zadovoljen Zelo zadovoljen Ne morem oceniti
Štartni prostor
Menjalni prostor
Prireditveni prostor
Plavalna proga
Kolesarska proga
Tekaška proga
Ciljni prostor
*

Glede na vašo izkušnjo z organizacijo tekme, bi priporočili tekmo svojim prijateljem?
Modro točko premaknite na levi ali desni del, v skladu z vašim mnenjem.

Sploh ne bi priporočilZelo bi priporočil
50


Vpišite besedilo
Vpišite besedilo
Vpišite besedilo

Želite še kaj sporočiti organizatorjem tekme?
Vpišite v spodnje polje.