Fizioterapija v porodnišnici Postojna

Prosimo, če si vzamete nekaj minut in s klikom na Naslednja stran pričnete z izpolnjevanjem ankete. Vprašalnik bo uporabljen izključno za potrebe evalvacije dela in uveljavitev morebitnih sprememb z namenom izboljšanja kakovosti dela ter storitev. Vaše sodelovanje je prostovoljno in anonimno, vsi pridobljeni podatki pa bodo varovani v skladu s 24. členom Zakona o varovanju osebnih podatkov, ZVOP-1 (Uradni list RS, št.94/07) in s 13. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov – Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES.

OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>