Stanovanja Stara policija - Stran 1

Na lokaciji »Stare policije« v naselju Cerkno je predvidena gradnja novega stanovanjskega bloka z 9 stanovanji.
Potencialne bodoče stanovalce želimo vključiti v proces izgradnje kvalitetnejših stanovanj po meri uporabnika.
Prosimo, da pravilno izpolnite vsa vprašanja.

Občina Cerkno bo vaše osebne podatke obdelovala le za namen pridobivanja podatkov za potrebe projekta Stanovanja »Stara policija«. Občina bo obdelovala osebne podatke v skladu z zakonom in jih hranila v skladu z zakonitimi roki ter jih po prenehanju namena uporabe trajno izbrisala. Občina bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov izključno pooblaščenim uporabnikom (pooblaščeni zaposleni delavci občine, pooblaščene osebe, ki obdelujejo osebne podatke pri pogodbenem obdelovalcu  občine, osebe, ki izkažejo pooblastilo za dostop do osebnih podatkov v okviru zakona oziroma podzakonskih predpisov). Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico do dostopa, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu). Navedene pravice lahko uveljavite preko Pooblaščene osebe za varstvo podatkov občine Cerkno, podjetja Omnimodo, Barjanska cesta 68, 1000 Ljubljana, tel.: 01 23 223 47, e-pošta: dpo@omnimodo.si

*

Ime in priimek

*

Telefonska številka

*

Elektronski naslov

*

Kakšen je vaš trenutni stanovanjski položaj?

*

Vaš razlog za zanimanje za stanovanja? 

*

Za kako veliko stanovanje se zanimate? 

*

Koliko oseb bi bivalo v vašem stanovanju?

*

Kolikšna je povprečna mesečna neto plača vašega gospodinjstva?

*

Koliko ima vaše gospodinjstvo privarčevanih sredstev za nakup stanovanja?

*

Kolikšna bi bila za vas najvišja še sprejemljiva cena kvadratnega metra stanovanja?  

*

Kateri izmed naštetih predlogov za poimenovanje lokacije stanovanjske zgradbe se vam zdi najprimernejši? 

OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>