Posvetovanje z javnostjo - izdelava programskega dokumenta Interreg Slovenija Madžarska 2021-2027

Anketa je zaključena.