PRSS - zbor članov - Stran 1

*

Ime in priimek člana društva:

*

Email naslov: 


*

SKLEP ŠT. 1:  Predlog o izvolitvi delovnega predsedstva v sestavi:  
Predsedujoči: Jerica Pavšič 
Preštevanje glasov Julija Krautberger 
Zapisničarka: Kornelija Kamenik 

*

SKLEP ŠT. 2:  Člani društva potrdijo dnevni red zbora članov. 

*

SKLEP ŠT. 3:  Člani društva potrdijo predstavljeno finančno poslovanje društva. 

*

SKLEP ŠT. 4:  Člani društva potrdijo predstavljen program dela društva. 

*

SKLEP ŠT. 5:  Spremeni se 2. člen statuta PRSS tako, da se ta glasi: "Sedež društva: Ljubljana, Vojkova 58."

*

SKLEP ŠT. 6  Višina letne članarine Slovenskega društva za odnose z javnostmi v letu 2021 znaša 80 EUR + DDV, pri čemer je vsak peti član iz iste organizacije brezplačen (4+1). 

*

SKLEP ŠT. 7  Znižana članarina se razširi na celotni javni sektor in nevladne organizacije. 

*

SKLEP ŠT. 8: višina znižane letne članarine za javni sektor in nevladne organizacije znaša v letu 2021 50 EUR + DDV, pri čemer je vsak peti član iz iste organizacije brezplačen (4+1). 

*

SKLEP ŠT.9: Članarina za upokojene člane društva in študente z veljavnim potrdilom o vpisu znaša 12, 50 EUR + DDV. 

*

SKLEP ŠT. 10:  Študentje takoj po zaključku študija (alumni) so leto dni oproščeni članarine. 

OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>