Prijavnica na Letni razpis za vključitev v program krepitve NVO Stičišča Iskra za leto 2021 - Stran 1

I. OSNOVNI PODATKI O ORGANIZACIJI

*

1. Polni naziv nevladne organizacije:

2. Krajši naziv nevladne organizacije:

*

3. Pravna oblika:

*

4. Naslov sedeža nevladne organizacije:

*

5. Zakoniti zastopnik/-a in njegova/njuna funkcija:

*

6. Vpišite področje/-a delovanja vaše organizacije:

*

Raven delovanja organizacije:

Možnih je več odgovorov

II. KONTAKTNI PODATKI

*

1. Kontaktna oseba nevladne organizacije:

*

2. Kontaktni e-naslov nevladne organizacije:

*

3. Kontaktna telefonska številka nevladne organizacije:

*

4. Spletna stran in socialna omrežja nevladne organizacije:

*

5. Ali dovolite, da vaše kontaktne podatke vpišemo v adremo Stičišča Iskra?

III. OPIS NEVLADNE ORGANIZACIJE

Pri odgovarjanju na spodnja vprašanja obvezno upoštevajte merila za izbor in zahteve letnega razpisa.

*

1. Na kratko opišite svojo organizacijo, vključno z opisom ciljev, ciljnih skupin in drugih ustreznih vidikov, upoštevajoč merila, ki so navedena v razpisu. Opišite delovanje vaše organizacije. Opišite vizijo in poslanstvo organizacije. (max 1000 znakov)

*

2. Navedite ključne reference in dosežke vaše organizacije v zadnjih treh (3) letih. 

*

3. Ocenite trenutno stopnjo razvoja in strokovne usposobljenosti vaše organizacije. Na kratko opredelite finančne vire in finančno stanje, navedite izkušnje s  čezsektorskim sodelovanjem, število morebitnih obstoječih storitev na trgu itn. Navedite, ali ima organizacija zaposlene, prostovoljce in koliko ter morebitno članstvo. (max 1000 znakov)

IV. MOTIVACIJA ZA VKLJUČITEV V PROGRAM STIČIŠČE ISKRA 

*

1. Na kratko opišite vaše načrte za prihodnost, vizijo in strategijo razvoja vaše organizacije za obdobje 3-5 let. Pojasnite katere razvojne potenciale ima vaša organizacija, na katere potrebe v regiji lahko odgovarja in kako jih boste razvili. (max 1000 znakov)

*

2. Kaj vas je spodbudilo k prijavi in kaj konkretno pričakujete od tega programa? Kaj so vaši cilji oz. kaj želite doseči v enem letu, ko boste vključeni v program Stičišča Iskra? (max 1000 znakov)

*

3. Kaj pri svojem razvoju potrebujete in kako lahko podporni program Stičišča Iskra prispeva k temu? (max 1000 znakov)

*

4. Glede na to, da v okviru programa Stičišča Iskra morate organizirati vsaj en javni dogodek dogodek ali drugo aktivnost (glej 3. alinejo pogojev vključitve v program), opišite, kako vidite sodelovanje s Stičiščem Iskra oz. PiNO in katere aktivnosti, produkte ali storitve lahko morebiti ponudite oz. kaj lahko izvedete. (max 1000 znakov)

*

5. Ali ste pripravljeni sodelovat tudi v drugih aktivnostih Stičišča Iskra, kot so zagovorniške, čezsektorske akcije, dogodki idr.?

6. Bi morda kaj dodali?

*

*

*

Vaš e-naslov za potrditev prijave:

(npr. janez.novak@example.com)

OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>