Prijavni obrazec: Spodbude za rešitve - Dolgoživa družba - Stran 1

I. PODATKI O VLOGI

*

1. Naziv vloge oz. rešitve:

*

2. Obdobje izvajanja:

*

3. Višina zaprošenih sredstev:

*

4. Višina drugih virov v primeru sofinanciranja:

II. OSNOVNI PODATKI O PRIJAVITELJU

*

1. Polni naziv nevladne organizacije:

2. Krajši naziv nevladne organizacije:

*

3. Pravna oblika:

*

4. Naslov sedeža nevladne organizacije:

*

5. Zakoniti/-a zastopnik/-a in njegova/njuna funkcija:

*

6. Davčna številka ali ID za DDV prijavitelja:

*

7. Matična številka prijavitelja:

*

8. Številka TRR in naziv banke:

III. KONTAKTNI PODATKI

*

1. Kontaktna oseba nevladne organizacije:

*

2. Kontaktni e-naslov nevladne organizacije:

*

3. Kontaktna telefonska številka nevladne organizacije:

*

4. Spletna stran in socialna omrežja nevladne organizacije:

*

5. Ali dovolite, da vaše kontaktne podatke vpišemo v adremo Stičišča Iskra?

IV. PODATKI O PARTNERJIH

*

IV. I. ŠTEVILO PARTNERJEV:

Partner št. 1:

*

1. Polni naziv institucije/organizacije:

2. Krajši naziv institucije/organizacije:

*

3. Pravna oblika institucije/organizacije:

*

4. Sedež institucije/organizacije:

*

5. Zakoniti zastopnik/a in njegova/njuna funkcija:

*

6. Spletna stran oz. socialna omrežja:

Partner št. 2:

*

1. Polni naziv institucije/organizacije:

2. Krajši naziv institucije/organizacije:

*

3. Pravna oblika institucije/organizacije:

*

4. Sedež institucije/organizacije:

*

5. Zakoniti zastopnik/a in njegova/njuna funkcija:

*

6. Spletna stran oz. socialna omrežja:

Partner št. 3:

*

1. Polni naziv institucije/organizacije:

2. Krajši naziv institucije/organizacije:

*

3. Pravna oblika institucije/organizacije:

*

4. Sedež institucije/organizacije:

*

5. Zakoniti zastopnik/a in njegova/njuna funkcija:

*

6. Spletna stran oz. socialna omrežja:

V. UTEMELJITEV VLOGE

Pri odgovarjanju na spodnja vprašanja obvezno upoštevajte merila za izbor in namen ter cilj razpisa.

*

1. Opis prijavitelja in partnerjev ter njihovih vlog ​:
Na kratko opišite svoje reference in reference morebitnih partnerjev na prijavljenem področju. Jasno in natančno opredelite vlogo prijavitelja in morebitnih partnerjev pri izvedbi prijavljene akcije. 

*

2. Kratek opis vsebine vloge:
Na kratko predstavite rešitev.

*

3. Relevantnost prijavljene rešitve:
Kaj/kakšen je problem, ki ga rešujete? Zakaj je ta problem pomemben? Navedite podatke, ki podkrepljujejo vašo analizo.

*

4. Ciljne skupine:
Opredelite ciljne skupine in njihove potrebe.

*

5. Cilji:
Opredelite ključne cilje prijavljene rešitve (kaj želite z njo doseči). Ti naj bodo čim bolj konkretni (npr. razviti in izvesti on-line program usposabljanja za strokovne delavce iz xy področja).

*

6. Izvedbeni načrt:
Opredelite in opišite rešitev, ki jo boste izvedli. Opišite aktivnosti ali korake in metode, potrebne za njeno pripravo, izvedbo in promocijo, ter navedite časovni okvir posameznih aktivnosti. 

*

7. Kazalniki:
Navedite, na kratko opišite in kvantificirajte do 3 ključne kazalnike (kaj bodo vaši rezultati) (npr. xy število usposobljenih strokovnih delavcev iz xy področja). Navedite tudi sredstva za preverjanje (npr. fotografije, seznam prisotnih, slika zaslona, …).

8. Trajnost:
Navedite, kako boste zagotovili trajnost po zaključku projekta rešitve v organizacijskem in finančnem smislu. Komu bo na voljo, kako bodo ciljne skupine dostopale do nje in jo uporabljale?

*

OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>