0%
100%

Proučevanje dolgoročnih mehanizmov razvoja izgorelosti med zaposlenimi v VIZSpoštovana udeleženka / Spoštovani udeleženec,

povabljeni ste, da sodelujete v raziskavi, katere cilj je odkrivanje dolgoročnih mehanizmov razvoja izgorelosti oz. dejavnikov, ki na dolgi rok prispevajo k razvoju tega pojava. Preden se odločite za sodelovanje, vas prosimo, da preberete spodnje besedilo z osnovnimi informacijami o sodelovanju.

Vaše sodelovanje v raziskavi je popolnoma prostovoljno. Ob kateremkoli času izvajanja raziskave lahko brez navedbe razloga odstopite od sodelovanja. Prekinitev ali predčasen odklon sodelovanja nima za vas nobenih posledic.

Psihološke raziskave, med katere sodi tudi pričujoča vzdolžna raziskava (tj. raziskava, ki poteka skozi daljše obdobje in zajema več meritev), so nujno potrebne za pridobitev novih podatkov, ki dajejo veljaven in zanesljiv vpogled v človeško delovanje. Konkretno nam bodo rezultati raziskave pomagali razumeti, kako delovne zahteve, pomanjkljiv odklop od dela in nekatere druge lastnosti delovnih okolij ter posameznikov prispevajo k razvoju izgorelosti na daljši rok, to pa nam bi v naslednjem koraku lahko pomagalo pri zmanjševanju problema v praksi. Preden lahko raziskavo izvedemo, potrebujemo vaše soglasje za sodelovanje v omenjeni raziskavi. Prosimo, da skrbno preberete spodnje besedilo in ob morebitnem nerazumevanju zastavite vprašanje izvajalcu raziskave.

Prosimo, da k raziskavi privolite samo kadar:

- način in izvedbo raziskave popolnoma razumete,
- ste pripravljeni v raziskavi sodelovati
- in so vam pravice kot udeležencu raziskave poznane.

1. Namen raziskave

Namen raziskave je zbrati podatke, ki bodo analizirani z namenom odkrivanja dolgoročnih mehanizmov v ozadju izgorelosti. Pri tem bo poudarek predvsem na dejavnikih, vezanih na ukvarjanje z delom po delu. Zbrani podatki bodo potencialno povzeti v znanstvenih člankih.

2. Potek raziskave

Zaradi narave vzdolžne raziskave (odkrivanje dolgoročnih mehanizmov) je zelo zaželeno, da vsak udeleženec k sodelovanju v raziskavi pristopi trikrat, z vmesnim obdobjem približno treh mesecev (oktober 2020, januar 2021, april 2021). Na vsaki od treh točk merjenja bo udeležencem razposlano povabilo s povezavo do vprašalnikov, ki bodo pripravljeni v spletni obliki. Izpolnjevanje vprašalnikov bo na vsaki točki merjenja trajalo približno 20 minut.

3. Koristi, tveganja, nelagodje in stranski učinki sodelovanja v raziskavi

Sodelovanje v raziskavi ne prinaša finančnih koristi, lahko pa udeleženci na ta način brezplačno pridobite osnovne povratne informacije glede lastnih rezultatov, predvsem povratno informacijo glede lastnega nivoja izgorelosti (povratna informacija se bo generirala samodejno na koncu ankete). Ob tem udeleženci tudi pripomorete k boljšemu razumevanju podlage človeškega doživljanja. Na drugi strani sodelovanje v intervenciji ni povezano z nobenim znanim tveganjem.

4. Zaključek raziskave

Ob kateremkoli času lahko brez navedbe razloga vaše sodelovanje v raziskavi prekinete, kar za vas ne bo imelo nobenih posledic.

5. Način zbiranja, hranjenja in analize podatkov

Vsi podatki bodo anonimni, kar pomeni, da jih ne bodo spremljali osebni podatki, ki bi lahko razkrili identiteto udeleženca, temveč bodo podatki vodeni pod šifro, ki bo enaka skozi celoten potek raziskave (na vseh treh točkah merjenja). Šifro boste generirali udeleženci sami. Pridobljeni podatki bodo obravnavani zaupno in izključno v raziskovalne namene. Statistično bodo obdelani zgolj na skupinski ravni, iz katere ne bo mogoče razbrati odgovorov posameznika.

6. Možnost pridobivanja dodatnih informacij 

Za vse nadaljnje informacije, povezane z raziskavo, smo vam na voljo preko e-mail naslovov: nejc.plohl1@um.si in sara.tement@um.si 

___________________________________________________________________

Informirano soglasje

Prosimo, da zgornji formular skrbno preberete in nam pišete, če vas kaj zanima ali česa niste razumeli.
 
S klikom na »naslednja stran« se strinjam s sodelovanjem v zgoraj opisani raziskavi, o katere namenih sem bil/-a predhodno ustrezno obveščen/-a. O možnih tveganjih sodelovanja sem bil/-a informiran/-a, prav tako so mi bili pojasnjeni nameni in potek študije. Informirano soglasje sem skrbno prebral/-a. Vprašanja v povezavi s študijo so mi bila odgovorjena.

Zavezujem se, da bom sledil/-a navodilom izvajalca raziskave in da bom v raziskavi resno sodeloval/-a, vendar si pridružujem pravico, da lahko kadarkoli od raziskave odstopim.

Seznanjen/-a sem s tem, da bodo moji podatki obravnavani anonimno in zaupno ter analizirani in prikazani zgolj na skupinski ravni, iz katere ni mogoče razbrati odgovorov posameznikov/-c.

OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>