0%
100%

PRP sredstva - GOZDARSKA MEHANIZACIJA

Spoštovani! 

Po podatkih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ste v obdobju 2014 – 2018 imeli odobrena sredstva v okviru Programa razvoja podeželja, podukrep M08.6 za nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo ter spravilo lesa. Ker nas zanima, kako so ukrepi dejansko vplivali na Vas, in širše na gozdarstvo in razvoj podeželja, Vas vabimo k izpolnjevanju anketnega vprašalnika "PRP sredstva - GOZDARSKA MEHANIZACIJA".

Namen raziskave je pridobiti podatke, s katerimi bomo lahko ovrednotili izvedene ukrepe Programa razvoja podeželja.  

Raziskavo izvajamo na Gozdarskem inštitutu Slovenije v okviru projekta »Razvoj kazalcev in metodologije spremljanja ponudbe gozdarskih storitev«, ki ga sofinancirata Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. 


Anketa ni zahtevna, saj boste za izpolnjevanje potrebovali največ 10 min.
V primeru, da imate kakršno koli vprašanje ali komentar k raziskavi, nam lahko pošljete elektronsko sporočilo na naslov gteinfo@gozdis.si ali pokličete na telefonsko številko 01 200 78 22. 

Vnaprej se Vam zahvaljujemo za sodelovanje pri izpolnjevanju ankete. Zagotavljamo Vam, da bodo vsi podatki, pridobljeni s to anketo, uporabljeni v anonimni obliki, z njimi bomo ravnali v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.4.2016. Podatki bodo uporabljeni izključno v raziskovalne namene za izvajanje omenjenega raziskovalnega projekta.  Gozdarski inštitut Slovenije,
Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

 

Prosimo, če si vzamete nekaj minut in s klikom na Naslednja stran pričnete z izpolnjevanjem ankete.  

OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>