Anketa za prebivalce Občine Izola - Stran 1

Spoštovani,  

Občina Izola  je z vključitvijo v Zeleno shemo slovenskega turizma stopila na pot trajnostnega razvoja in hkrati procesa pridobitve znaka Slovenia Green Destination. V okviru Zelene sheme je potrebno zbrati podatke o trenutnem stanju razvoja občine na vseh segmentih  trajnostnega delovanja. Rezultati anket  nam bodo v pomoč pri sprejemanju ukrepov za izboljšanje stanja.  

Prebivalci  občine ste ključni deležnik razvoja v destinaciji,  zato je vaš odnos do turizma zelo pomemben.

Označite stopnjo strinjanja s spodnjimi trditvami, pri čemer je 1 = sploh se ne strinjam, 2 = ne strinjam se, 3 = sem neopredeljen/a, 4 = strinjam se, 5 = zelo se strinjam.

1 sploh se ne strinjam
2 ne strinjam se
3 sem neopredeljen/a
4 strinjam se
5 zelo se strinjam
1. Podpiram turistični razvoj naše destinacije.
2. V naši občini pozitivni učinki turizma odtehtajo negativne.
3. Zadovoljen sem z delom organizacije, ki skrbi za razvoj turizma v naši destinaciji.
4. Bolje je, da se na naši destinaciji razvija turizem kot kakšna druga panoga.
5. Od turizma in turistov, ki nas obiskujejo, ima lokalna skupnost koristi.
6. Od turizma in turistov, ki nas obiskujejo, imam tudi jaz koristi.
7. Turizem pozitivno vpliva na lokalno identiteto, kulturo in dediščino naše destinacije.
8. Na splošno sem zadovoljen/a z vključenostjo in vplivom prebivalcev pri načrtovanju in razvoju turizma.
9. Turizem skrbi za varstvo in ohranitev narave v naši destinaciji.
10. Turizem v naši destinaciji povzroča onesnaževanje.
11. Zaradi turizma se krepi in oblikuje ekološka zavest lokalnega prebivalstva.
12. Razvoj turizma povečuje prometne težave v naši destinaciji.
13. Povečanje števila turistov pripomore k razvoju lokalnega gospodarstva.
14. Razvoj turizma v naši destinaciji prispeva h kakovosti življenja.
15. Kot občan/ka imam možnost sodelovati pri načrtovanju trajnostnega razvoja turizma.
16. O razvoju turizma v naši destinaciji sem dobro obveščen/a.
17. V visoki sezoni je število obiskovalcev naše destinacije previsoko in posledično moteče.

Vaši predlogi za boljšo prihodnost turizma v Občini Izola:

Za vašo dragoceno pomoč pri oblikovanju boljše skupne prihodnosti, se vam iskreno zahvaljujem,  župan  Danilo Markočič 

OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>