0%
100%

Prejmniki PRP sredstev ukrepa 8.6 - GOZDARSKA MEHANIZACIJA

Spoštovani! 

Vabimo Vas k sodelovanju v raziskavi o ukrepih Programa razvoja podeželja (PRP) v Sloveniji.

K izpolnjevanju anketnega vprašalnika z naslovom »Prejmniki PRP sredstev - GOZDARSKA MEHANIZACIJA« vas vabimo, ker ste po podatkih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v obdobju 2014 – 2018 imeli odobrena sredstva v okviru podukrepa M08.6 za nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo ter spravilo lesa.

Namen raziskave je pridobiti podatke o prejemnikih PRP sredstev, s katerimi bomo lahko ovrednotili izvedene ukrepe PRP, kar bo pripomoglo k izboljšanemu sistemu spremljanja učinkov ukrepov PRP v prihodnosti.  

Raziskava se izvaja v okviru Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri«, z naslovom »Razvoj kazalcev in metodologije spremljanja ponudbe gozdarskih storitev«, ki ga sofinancirata Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. 


Anketa ni zahtevna, saj boste za izpolnjevanje potrebovali največ 10 min.
V primeru, da imate kakršno koli vprašanje ali komentar k raziskavi nam lahko pošljete elektronsko sporočilo na naslov gteinfo@gozdis.si ali pokličete na telefonsko številko 01 200 78 22. 

Vnaprej se Vam zahvaljujemo za sodelovanje pri izpolnjevanju ankete, pri čemer vam zagotavljamo, da bodo vsi podatki, pridobljeni s to anketo, uporabljeni v anonimni obliki, z njimi bomo ravnali v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.4.2016. Podatki bodo uporabljeni izključno v raziskovalne namene za izvajanje aktivnosti v okviru CRP projekta V4-1812.  Gozdarski inštitut Slovenije,
Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

 

Prosimo, če si vzamete nekaj minut in s klikom na Naslednja stran pričnete z izpolnjevanjem ankete.  

OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>