0%
100%

Spletna anketa o položaju stanovalcev domov za starejše med epidemijo

Spoštovani,
 
v svetu, tudi v Sloveniji, se soočamo z velikimi izzivi, ki jih povzroča širjenje korona virusa in koronavirusne bolezni. Da bi podprli razumevanje posledic epidemije za ljudi, ki stanujejo v domovih za starejše, želi Zagovornik načela enakosti zbrati informacije o izkušnjah starejših, ki živijo v domovih, njihovih svojcev in bližnjih, zaposlenih in vodstev domov ter nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s položajem starejših v družbi in njihovimi pravicami.

Zagotoviti želimo spoštovanje neodtujljivega dostojanstva oseb, ki stanujejo v domovih za starejše, in njihovo enako obravnavanje, brez diskriminacije. Zagovornik bo ugotovitve uporabil pri svojem nadaljnjem delu ter po potrebi pripravil priporočila glede ukrepov ob morebitnem drugem valu koronavirusnih okužb.

Da bi priporočila temeljila na vaših dejanskih potrebah in izkušnjah, vas vljudno prosimo, da odgovorite na ta vprašalnik, in nam tako pomagate razumeti položaj, v katerem so se znašli stanovalci domov za starejše med epidemijo, natančneje, v času zaprtja domov za obiskovalce.

Anketa je anonimna, ne vključuje osebnih podatkov in ima okvirno 20 vsebinskih vprašanj. Za izpolnjevanje boste porabili približno 15 minut. Odprta bo do vključno 17. avgusta 2020.

Prosimo upoštevajte, da anketa ni namenjena uradnemu preiskovanju ali prijavljanju morebitne diskriminacije ali drugih nepravilnosti. Z anketo želimo zbrati ocene in izkušnje tistih, ki so posledice zaprtja domov za obiskovalce najbolj čutili.

Rezultati ankete bodo javno objavljeni na spletni strani Zagovornika načela enakosti na www.zagovornik.si.
  
Za dodatne informacije ali če bi nam želeli še kaj dodatnega sporočiti, smo vam na voljo na: gp@zagovornik-rs.si, po telefonu  01 47 35 545 ali na naslovu: Zagovornik načela enakosti, Železna cesta 16, 1000 Ljubljana.   
 
Za  sodelovanje se vam iskreno zahvaljujemo. 

Miha Lobnik
ZAGOVORNIK NAČELA ENAKOSTI

OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>