0%
100%

PERSIST projekts. Aptauja pacientiem, kuri pabeiguši krūts un resnās zarnas vēža ārstēšanu

 


Cienījamais dalībniek,

Eiropas projekta PERSIST ietvaros mēs esam ieinteresēti dažādos aspektos, kas saistīti ar Jums un Jūsu veselības stāvokli.

PERSIST – pacientu-orientēts veselības aprūpes plāns pēc vēža ārstēšanas, kas balstīts uz lielām datu krātuvēm un mākslīgā intelekta tehnoloģijām (turpmāk tekstā, “PERSIST” vai “Projekts”), ir Pētījumu un Inovācijas Rīcības (Research and Innovation Action) projekts, kuru sponsorē Apvāršņa 2020 programma, SC1-DTH-01-2019 ietvaros. Šo projektu vadīs starptautisks konsorcijs (turpmāk tekstā, “Konsorcijs”), ko veido 13 partneri (no tiem 4 ir slimnīcas). Projekts rosina izstrādāt inovatīvu veidu lielo datu pētīšanai, ar mērķi vienkāršot mākslīgā intelekta algoritmu lietošanu, lai izveidotu simulāciju modeļus. Latvijā PERSIST projekta darbu veic Klīniskās un Profilaktiskās medicīnas institūts (KPMI), sadarbībā ar Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes (RAKUS) stacionāru Latvijas Onkoloģijas centru (LOC).

PERSIST projekta ietvaros, Konsorcijs vēlas intervēt pacientus, kuri ir pabeiguši vēža ārstniecību, lai uzdotu jautājumus, kas novērtē dzīves kvalitāti pēc slimības.
Ņemot šo vērā, pastāv iespējamība, ka pildot šīs aptaujas un anketas, Jums tiks uzdoti jautājumi saistībā ar Jūsu privātajiem datiem, datiem saistībā ar Jūsu veselību un/vai cita sensitīva rakstura datiem.

Lūdzu atbildiet uz visiem jautājumiem paši. Informācija, kuru Jūs mums sniedzat, paliks konfidenciāla.

Mēs novērtējam Jūsu sadarbību un pūles.
 

WARNING: This site will not work properly without JavaScript. Please enable JavaScript in your browser or update your browser to newest version. More >>