0%
100%

Проект PERSIST, Интервю с пациенти преживели рак на гърдата и дебелото черво
Уважаеми участници,
 
В рамките на международния европейски проект PERSIST, се интересуваме от информация за Вас и Вашето здравословно състояние.
 
Планът за грижи при пациентите прекарали лечение на ракови заболявания, е базиран на технологии за ‚големи данни‘ и изкуствен интелект (наричан по-долу „PERSIST“ или „Проекта“), е проект за изследвания и иновации (RIA), финансиран по програма „Хоризонт 2020“ в рамките на SC1 -DTH-01-2019. Той ще се провежда от международен консорциум, състоящ се от 13 партньори (4 от които са болници) (наричан по-долу „Консорциума“), предлагайки иновативен път за експлоатация на ‚големи данни‘, чрез опростяване на използването на алгоритми за изкуствен интелект, които могат да интегрират непълни данни по такъв начин, че данните да бъдат използвани за разработване на прогнозни / симулационни модели.
 
Като част от работата на проекта PERSITS, Консорциумът се стреми да интервюира пациенти (преборили се с ракови заболявания и тумори), за да поиска полезна информация за оценка на качеството на живота им след болестта. В следствие, е възможно в анкетата и въпросника, адресирани до Вас, да бъдете помолени да предоставите лични данни, и данни, отнасящи се до здравето Ви и / или други чувствителни данни. Моля, отговорете сами на всички въпроси. Предоставената от Вас информация ще остане поверителна.
 
Оценяваме вашето сътрудничество и усилия.

WARNING: This site will not work properly without JavaScript. Please enable JavaScript in your browser or update your browser to newest version. More >>