0%
100%

LEADER/CLLD na slovenskem podeželju

Spoštovani!
Slovenija je  v letu 2007 pričela z izvajanjem programa LEADER, ki ga je v letu 2014 nadgradila z medsektorskim pristopom CLLD (»lokalnim razvojem, ki ga vodi skupnost«).  V Sloveniji tako v sedanjem programskem obdobju 2014 ̶ 2020 deluje 37 lokalnih akcijskih skupin (LAS). Zato menimo, da je v letu 2020 ravno pravi čas, da med raznovrstnimi ključnimi skupinami, ki soustvarjate omenjeni program, poizvemo, kako dobro poznamo LEADER/CLLD. Tako je pričujoča 10-minutna e-anketa namenjena Vam kot prebivalki/prebivalcu lokalne skupnosti. Za Vaš čas in razmislek, posredovanje komentarjev ter sodelovanje se Vam že vnaprej zahvaljujemo.


Raziskavo učinkov programa LEADER/CLLD na slovenskem podeželju izvajamo: Irma Potočnik Slavič (Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani), Tomaž Cunder in Matej Bedrač (Kmetijski inštitut Slovenije), Eva Šabec (članica LAS med Snežnikom in Nanosom), Goran Šoster (Prleška razvojna agencija). Rezultate e-anketiranja želimo vključiti v publikacijo, ki bo zainteresiranim v pomoč pri izvajanju LEADER/CLLD v prihodnje.    

OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>