Empatija in navezanost - Stran 1

1) 

Spoštovani!

Prosim vas, da izpolnite anketo o empatiji, navezanosti v medosebnih odnosih in navezanosti na Boga. Anketa je anonimna.

mag. s. Polonca Majcenovič
Družinski center mir, zavod za pomoč družinam v stiski
Strossmayerjeva 17
2000 Maribor
070 597 899
polonca@dc-mir.si

2) 
*

Vsako trditev natančno preberite in ocenite, kako pogosto se počutite ali ravnate na opisani način. 

nikoli redko včasih pogosto zmeraj
Ko se nekdo drug počuti navdušen, se običajno navdušim tudi jaz.
Nesreče drugih ljudi me ne vznemirjajo preveč.
Moti me, če vidim, da je kdo do nekoga nespoštljiv.
Ne dotakne se me, če je kdo od mojih bližnjih vesel.
Uživam, ko pomagam drugim, da se počutijo bolje.
Občutljiv/zaskrbljen sem za ljudi, ki imajo manj sreče kot jaz.
Ko se prijatelj začne pogovarjati o svojih težavah, poskusim pogovor usmeriti v nekaj drugega.
Vem, kdaj so drugi žalostni, tudi ko nič ne rečejo.
Ugotavljam, da sem "v sozvočju" z razpoloženjem drugih ljudi.
Ne čutim simpatije do ljudi, ki sami sebi povzročajo resne bolezni.
Postanem razdražen, ko nekdo joka.
V resnici me ne zanima, kako se počutijo drugi.
Ko zagledam nekoga, ki je razburjen, mu želim na vsak način pomagati.
Ko vidim nekoga, ki ga nepravično obravnavajo, se mi ne smili.
Zdi se mi neumno, da ljudje jokajo od sreče.
Ko vidim nekoga, ki ga izkoriščajo, se počutim nekako zaščitniško do njega.
3) 
*

Sledijo opisi štirih slogov vedenja, ki se pogosto pojavljajo v medosebnih odnosih. Označite z vrednostjo od 1 do 7, v kolikšni meri je zapisana trditev značilna za vas.   

sploh ni značilno zame Vpišite besedilo nekoliko značilno zame Vpišite besedilo zelo značilno zame
Brez težav se čustveno zbližam z drugimi ljudmi. Počutim se prijetno in varno, če se lahko zanesem nanje in oni name. Prav nič me ne skrbi, da bi ostal sam ali da me ljudje ne bi sprejeli.
Pri navezovanju tesnih stikov z drugimi ljudmi nisem sproščen. Čeprav si želim imeti tesne odnose, le težko popolnoma zaupam in se težko na nekoga popolnoma zanesem. Skrbi me, da bom prizadet, če bom dopustil, da mi pride nekdo preblizu.
Želim se popolnoma čustveno zbližati z drugimi ljudmi, toda pogosto ugotovim, da si drugi ne želijo biti tako blizu z mano, kot bi si želel sam. Brez tesnih odnosov se ne počutim dobro in včasih me skrbi, da me ljudje cenijo manj kakor jaz njih. 
Dobro se počutim brez tesnih čustvenih odnosov z drugimi ljudmi. Zame je zelo pomembno, da se počutim neodvisen in samozadosten, da se drugi ljudje ne zanašajo name niti jaz ne nanje.
4) 
*

Odnos z Bogom. Pri izpolnjevanju imejte v mislih, kako v glavnem doživljate odnos z Bogom, ne le, kaj se trenutno dogaja v tem odnosu. 

sploh se ne strinjam nevtralno zelo se strinjam
Moj odnos z Bogom me zelo skrbi. 
Preprosto ne čutim globoke potrebe, da bi bil blizu Bogu.
Če ne opazim, kako Bog vsak dan deluje v mojem življenju, se razburjam in jezim. 
Pri vseh stvareh v življenju sem popolnoma odvisen od Boga. 
Ljubosumen sem, kadar se mi zdi, da Bog bolj skrbi za druge kot zame. 
Zame je nenavadno, če jočem, ko čutim Boga blizu.
Včasih čutim, da Bog ljubi druge bolj kot mene. 
Moje doživljanje Boga je zelo intimno in čustveno. 
Nekaterim ljudem zavidam, da so Bogu tako blizu. 
Nočem biti preveč odvisen od Boga.  
Pogosto me skrbi, ali je Bog zadovoljen z menoj. 
Nelagodno se počutim, če sem v svoji komunikaciji z Bogom čustven. 
5) 
*

Spol:

6) 
*

Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba? 

7) 
*

Kakšen je vaš zakonski stan?

8) 
*

V katero starostno skupino spadate?

9) 
*

Kateri veroizpovedi pripadate?

10) 

Drugo:

11) 
*

V kateri regiji prebivate?

Kohezijski regiji Slovenije

12) 
*

Vpišite svojo šifro in si jo poskušajte zapomniti. Predlagamo rojstni datum vam najbližje osebe v obliki DDMMLLLL (5. februar 1990 = 05021990).

13) 
*

Kliknite in vpišite besedilo vprašanja

Možnih je več odgovorov

DA NE
V preteklosti sem bil vključen v terapevtski proces.
Vključen sem v terapevtski proces.
Nameravam se vključiti v terapevtski proces.
14) 

Hvala vam za sodelovanje. Za izpolnjevanje drugega dela vprašalnika vas bomo prosili čez nekaj mesecev in vas o tem obvestili na spletni strani Družinskega centra mir, po Mailchimp obvestilih in z objavami na naših družabnih omrežjih.