Prijavni obrazec: Spodbude za čezsektorske akcije - dolgoživa družba - Stran 1

I. PODATKI O VLOGI

*

1. Naziv vloge oz. akcije:

*

2. Obdobje izvajanja:

*

3. Višina zaprošenih sredstev:

*

4. Višina drugih virov v primeru sofinanciranja:

II. OSNOVNI PODATKI O PRIJAVITELJU

*

1. Polni naziv nevladne organizacije:

2. Krajši naziv nevladne organizacije:

*

3. Pravna oblika:

*

4. Naslov sedeža nevladne organizacije:

*

5. Zakoniti/-a zastopnik/-a in njegova/njuna funkcija:

*

6. Davčna številka ali ID za DDV prijavitelja:

*

7. Matična številka prijavitelja:

*

8. Številka TRR in naziv banke:

III. KONTAKTNI PODATKI

*

1. Kontaktna oseba nevladne organizacije:

*

2. Kontaktni e-naslov nevladne organizacije:

*

3. Kontaktna telefonska številka nevladne organizacije:

*

4. Spletna stran in socialna omrežja nevladne organizacije:

*

5. Ali dovolite, da vaše kontaktne podatke vpišemo v adremo Stičišča Iskra?

IV. PODATKI O PARTNERJIH

*

IV. I. ŠTEVILO PARTNERJEV:

Partner št. 1:

*

1. Polni naziv institucije/organizacije:

2. Krajši naziv institucije/organizacije:

*

3. Pravna oblika institucije/organizacije:

*

4. Sedež institucije/organizacije:

*

5. Zakoniti zastopnik/a in njegova/njuna funkcija:

*

6. Spletna stran oz. socialna omrežja:

Partner št. 2:

*

1. Polni naziv institucije/organizacije:

2. Krajši naziv institucije/organizacije:

*

3. Pravna oblika institucije/organizacije:

*

4. Sedež institucije/organizacije:

*

5. Zakoniti zastopnik/a in njegova/njuna funkcija:

*

6. Spletna stran oz. socialna omrežja:

Partner št. 3:

*

1. Polni naziv institucije/organizacije:

2. Krajši naziv institucije/organizacije:

*

3. Pravna oblika institucije/organizacije:

*

4. Sedež institucije/organizacije:

*

5. Zakoniti zastopnik/a in njegova/njuna funkcija:

*

6. Spletna stran oz. socialna omrežja:

Partner št. 4:

*

1. Polni naziv institucije/organizacije:

2. Krajši naziv institucije/organizacije:

*

3. Pravna oblika institucije/organizacije:

*

4. Sedež institucije/organizacije:

*

5. Zakoniti zastopnik/a in njegova/njuna funkcija:

*

6. Spletna stran oz. socialna omrežja:

V. UTEMELJITEV VLOGE

Pri odgovarjanju na spodnja vprašanja obvezno upoštevajte merila za izbor in namen ter cilj razpisa.

*

1. Opis prijavitelja in partnerjev ter njihovih vlog:
Na kratko opišite svoje reference in reference partnerjev na prijavljenem področju (zgodovino delovanja). Opredelite vlogo prijavitelja in partnerjev pri izvedbi prijavljene akcije.

*

2. Kratek opis vsebine vloge:
Na kratko predstavite vsebino akcije.

*

3. Relevantnost prijavljene akcije:
Kaj/kakšen je problem, ki ga rešujete? Zakaj je ta problem pomemben? Navedite podatke, ki podkrepljujejo vašo analizo.

*

4. Ciljne skupine:
Opredelite ciljne skupine in njihove potrebe.

*

5. Cilji:
Opredelite ključne cilje prijavljene akcije (kaj želite z akcijo doseči). Ti naj bodo čim bolj konkretni, npr. usposobiti strokovne delavce iz xy področja.

*

6. Izvedbeni načrt:
Opredelite in opišite akcijo, ki jo boste izvedli. Opišite aktivnosti ali korake, potrebne za izvedbo akcije, metode in navedite časovni okvir posameznih aktivnosti.

*

7. Kazalniki:
Navedite in na kratko opišite ter kvantificirajte do 3 ključne kazalnike (kaj bodo rezultati vaše akcije), npr. xy število usposobljenih strokovnih delavcev iz xy področja.

8. Bi morda kaj dodali?

*

OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>