Primer: spustni seznam - Stran 1

Primer vprašanja z enim možnim odgovorom. Primer postavitve: navpično

Katera je bila glavna dejavnost med vašimi počitnicami, dopustom, potovanjem?

Primer vprašanja z enim možnim odgovorom. Primer postavitve: izberite s seznama

Katera je bila glavna dejavnost med vašimi počitnicami, dopustom, potovanjem?