Odjava prehrane - Stran 1

Posamezni obrok šolske prehrane se lahko odjavi:

Posamezni dnevni obrok je pravočasno odjavljen, če se odjavi:

  • vsaj en dan pred odsotnostjo učenca, in sicer do 14. ure.

Posamezni dnevni obrok šolske prehrane je pravočasno odjavljen (tudi v primeru bolezni oz. izrednih okoliščin), če se  odjavi:

  • na dan odsotnosti učenca, in sicer do 8. ure.

 

*

IME IN PRIIMEK OTROKA


*

RAZRED


*

PODATKI O ODJAVLJANJU OBROKOV

Označite obrok, ki ga odjavljate.

*

Začetni datum odjave:

*

Končni datum odjave:

VAŠI PODATKI

*

Ime in priimek


*

Vpišite elektronski naslov, na katerega želite prejeti obvestilo o odjavi prehrane.