0%
100%

Vprašalnik o zadovoljstvu z reševalnimi prevozi

VAŠE MNENJE ŠTEJE
Spoštovana pacientka, spoštovani pacient. V Zdravstveno reševalnem centru Koroške nam veliko pomeni zadovoljstvo uporabnikov, zato želimo izvedeti, kako ste zadovoljni z našimi storitvami. V ta namen vas vabimo, da izpolnite anketni vprašalnik in s tem izrazite svoje mnenje. Vaši iskreni odgovori nam bodo v pomoč, da bo naše delo še bolj prilagojeno vašim potrebam in pričakovanjem. Izpolnjene vprašalnike bomo uporabili izključno za uvedbo izboljšav. Anketa je anonimna, njeno izpolnjevanje vam bo vzelo nekaj minut časa. Označite za vas najustreznejši odgovor oziroma ga dopišite, če je to potrebno.