Prijava / odjava prehrane na OŠ Ferda Vesela - Stran 1

Starši lahko odjavijo (prijavijo) posamezne obroke hrane preko telefona 01/7887-802, osebno v tajništvu šole ali prek sledečega obrazca.
Posamezni obrok za odsotnega (prisotnega) učenca so dolžni starši pravočasno odjaviti (prijaviti), in sicer najkasneje do 8.00 ure zjutraj za tekoči dan.
Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih v okviru šole, odjavi nosilec dejavnosti.

*

Ime in priimek otroka

*

Razred in oddelek

za PŠ Temenica označite oddelek T

*

Prijavljate/odjavljate obroke?

*

Izbor obrokov:

Možnih je več odgovorov

*

Vključno z označenim datumom do nadaljnjega PRIJAVLJAM imenovanega otroka na zgoraj označene obroke.

Datum izberete s klikom na koledar.

*

Obroki naj bodo prijavljeni do vključno sledečega datuma:

Če npr. ne veste do kdaj, ga prijavite za določen čas, po tem pa postopek po potrebi ponovite!

*

Izbor obrokov:

Možnih je več odgovorov

*

Vključno z označenim datumom ODJAVLJAM imenovanega otroka na zgoraj označene obroke.

Datum izberete s klikom na koledar.

*

Obroki naj bodo odjavljeni do vključno sledečega datuma:

Če npr. ne veste do kdaj bo otrok odsoten, ga odjavite za določen čas, po tem pa postopek po potrebi ponovite!

*

Vaše ime in priimek:

*

Vaša telefonska številka na katero ste dosegljivi:

Da vas kontaktiramo v primeru nejasnosti.

*

Pravilno vpišite svoj elektronski naslov.

(npr. janez.novak@gmail.com)