0%
100%

Izazovi integracije imigranata i razvoj integracijske politike u Sloveniji

Poštovani!  

Na Institutu za nacionalna pitanja (Inštitut za narodnostna vprašanja) u Ljubljani sprovodimo projekat Izazovi integracije doseljenika i razvoj integracione politike u Sloveniji, koji finansira Javna agencija za istraživačku djelatnost Republike Slovenije.

Glavni cilj projekta je proučiti proces integracije doseljenika i potomaka doseljenika pomoću različitih pristupa i s različitih aspekata te analizirati postojeću integracionu politiku u Sloveniji. Jedan od bitnih aspekata integracione politike je sistemsko praćenje životnih uslova i potreba doseljenika i potomaka doseljenika, odnosno njihovih percepcija o prilikama i preprekama sa kojima se susreću u procesu uključivanja u slovenačko društvo.

Pomoću ankete želimo prikupiti relevantne i prije svega aktualne podatke o tome kako se odvija integracija, a prije svega sa kakvim izazovima se susreću doseljenici i potomci doseljenika u različitim društvenim oblastima, kao na primjer: školstvo, uključivanje na tržište rada, zdravstvo, stambeno pitanje te društvena i politička participacija.

Popunjavanje ankete oduzeće vam oko 20 minuta vremena.

Učestvovanjem u istraživanju (popunjavanje ankete) istraživačima dajete saglasnost za upotrebu vaših odgovora kao dio podataka iz istraživanja. Anketa je anonimna i dobijeni podaci koristiće se isključivo u svrhe istraživanja!

Pošto je anketa namijenjena kako novim doseljenicima, tako i onima koji već više desetljeća žive u Sloveniji, neka pitanja su relevantnija za jednu, a druga za drugu grupu. Bez obzira na to, molimo da pokušate odgovoriti na sva pitanja.

Ljubazno vas pozivamo na učestvovanje u istraživanju, svaka ispunjena anketa dragocjena je za nas!


By clicking on Next page you agree with our Privacy policy.

Language:WARNING: This site will not work properly without JavaScript. Please enable JavaScript in your browser or update your browser to newest version. More >>