Spremljane ozaveščenosti kmetijskih svetovalcev, kmetov in strokovnih služb o invazivnih tujerodnih vrstah.

Anketa je zaključena.