0%
100%

ANALIZA LOKALNIH PONUDNIKOV

Spoštovani,
štirje LASi, ki pokrivajo območje južne in jugovzhodne Slovenije, smo prijavil projekt na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in zanj tudi pridobili finančna sredstva. Projekt smo poimenovali Z roko v roki do kakovostne prehrane. Pri projektu sodelujemo LAS Notranjska, LAS med Snežnikom in Nanosom (oba Primorsko-notranjska regija), LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe in LAS Dolenjska in Bela Krajina (oba regija Jugovzhodna Slovenija). 

Z aktivnostmi v okviru tega projekta želimo prispevati k zmanjševanju oziroma odpravi ovir za uveljavljanje načela kratkih verig v sistemu javnega naročanja hrane in živil v javnih zavodih. Oziroma, povedano drugače, želimo izboljšati pogoje za večjo oskrbo javnih zavodov z lokalnimi živili. Z omenjenim projektom želimo povezati javne zavode (vrtce, šole, bolnišnice, domove za ostarele) ter zainteresirane lokalne ponudnike.  

Del aktivnosti projekta je namenjen analizi stanja lokalne ponudbe. V ta namen smo oblikovali vprašalnik oz. spletno anketo. Vprašalnik zajema področji pridelave in predelave. Če imate npr. samo pridelavo, potem na vprašanja vezana na predelavo ne odgovarjate. Na ta način pridobljene informacije bodo uporabljene za pripravo analize in za izvedbo nadaljnjih aktivnosti tako na strani lokalnih ponudnikov kot tudi za povezovanje lokalnih ponudnikov in javnih ustanov na celotnem območju izvajanja projekta.

Prosimo, če si vzamete nekaj minut in s klikom na Naslednja stran pričnete z izpolnjevanjem ankete.

OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>