Anketa o zaznavi motečega vonja (smradu) v zunanjem zraku - Stran 1

V Društvu Proteus, gibanje za naravo in okolje, Bela krajina želimo prispevati k čimprejšnji pravni ureditvi  motečih vonjav v zunanjem zraku z zbiranjem podatkov. Pravna ureditev in normativi so predpogoj za ukrepanje inšpekcijskih organov in za uveljavljanje odškodninskih zahtevkov prizadetih prebivalcev. Kljub pomanjkanju slovenskega predpisa in normativov pa je znan tudi že primer, ko se je slovensko sodišče oprlo na nemške standarde. V prizadevanjih za boljše bivalno okolje  so podatki o virih, času, trajanju in intenzivnosti neprijetnih vonjav ključnega pomena.

Spletna anketa je primeren način za zbiranje podatkov. Ljudje smo vse pogosteje "posiljevani" z različnimi neprijetnimi vonjavami, ki najpogosteje izvirajo iz kmetijske dejavnosti, pa tudi iz raznih komunalnih, obrtnih in industrijskih obratov. Anketo lahko izpolni vsakdo, ki zazna smrad, bodisi doma, na delovnem mestu, pri športu ali rekreaciji, na poti. V brskalniku omogočite deljenje lokacije, da boste lahko v spletnem zemljevidu označili lokacijo zaznave smradu.

Anketo lahko izpolnite večkrat, (n.pr. vsako uro), dokler neprijetne vonjave trajajo!

Ljudje smo različno občutljivi na neprijetne vonjave. Nič zato, če se bodo vaše ocene vonjav razlikovale od drugih. Pomembno je, da ste pri oceni čimbolj realni! Lahko ostanete anonimni, lahko pa nam zaupate vaše osebne podatke in naslov, kar bo prispevalo k verodostojnosti vaših odgovorov! Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali dalje brez vašega soglasja, razen na zahtevo sodišča.

Izpolnjevanje ankete vam bo vzelo največ 60 sekund zato prispevajte nekaj vašega dragocenega časa za prijaznejše okolje!

Anketa je odprta do 31.12.2019.

PODATKI O ZAZNAVI MOTEČEGA VONJA (SMRADU)

*

Datum in ura zaznave motečega vonja.

S klikom na koledar desno od okenca izberite datum in uro motečega vonja.

*

Naslov / lokacija, kjer ste zaznali moteč vonj.

*

Označite lokacijo, kjer ste zaznali moteč vonj na spodnjem zemljevidu čim bolj natančno.

*

Ocenite intenziteto vonja.

komaj zaznaven šibek zmeren močen zelo močen
Vpišite besedilo odgovora 1
*

Ocenite neprijetnost vonja:

*

Komentar (smer gibanja zraka, vetra, vremenske razmere, posebnosti):

Ali prepoznate vrsto, izvor neprijetnih vonjav?

Odgovor ni obvezen

SPLOŠNA VPRAŠANJA

*

Spol

*

Starost

Ime in priimek, naslov

Odgovor ni obvezen

*

Kako dolgo bivate/delate/se rekreirate v bližini vira/virov motečih vonjav?

*

Ocenite pogostost pojavljanja motečega vonja v obdobju zadnjih petih let:

*

Kdaj v letu se moteč vonj pojavlja najpogosteje?

Možnih je več odgovorov

OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>